M/Y Faun

Motorcruiseren FAUN

M/Y Faun ble bygd i 1916 ved Damsgaards Baatbyggeri og Motorforretning i Bergen. Verftet var etablert av ingeniøren August Moldestad (1873-1936).  Etter endt utdannelse ved Bergen Tekniske Skole, fikk Moldestad i 1889 statsstipend for å studere skipsbygging i England og Skottland. Faun er derfor påvirket av brittiske byggetradisjoner, blant annet med en skrogform inspirert av brittiske krigsskip fra begynnelsen av 1900 tallet. Etter praksis som skipstegner i både Norge og Skottland etablerte Moldestad i 1912 Damsgaards Baatbyggeri og Motorforretning (senere Strømme verft)

I 1915 kontraherte sønnen til statsminister Michelsen, Einar (1882 – 1921) en «motorcruiser» på 53 fot.  Chr. Michelsen hadde to lystyachter, men de var dampdrevne og sønnen ville kanskje være mer moderne ved å satse på en bensin/parafindrevet yacht. Faun ble levert fra verftet i 1916 med følgende spesifikasjoner: Lengde 53 fot, bredde 3,45 meter, dypgående 1,16 og med en toppfart på 10 knop.  Byggesummen var 33.000, tilsvarende 1,5 million i dag.

I «SPECIFIKATION & KONTRAKT over en 53 fods motor cruiser for Herr skibsreder Einar Michelsen, Fjøsanger» kan man lese følgende:

Av møbler udstyres salonene med et bord (klaffebord) og et bridgebord, en bufet med speil, skap og glashylde over, 2 løse vægskape med hylder for glas og flasker – alt av mahogny…En næthylde med forniklede knægte anbringes paa hver side av vinduerne. Et lidet aneroidbarometer og et uhr i samme smak anbringes i to av fyldingerne. En hylde over hver av disse. Diverse klædeskroke av forniklet messing anbringes hvor praktikabelt. Speilglasvinduer med facetterede kanter anordnes som vist paa tegningen. Inlaid linoleum paa gulvet. Ovenpaa dette et plusch gulvtæppe av mønster etter kjøperens valg.

I baugen var det en mer spartansk innredning til mannskapet som gjerne besto av en skipper og maskinist som bodde om bord.

Faun var en «daycruiser» i ordets egentlige betydning, hun ble hovedsakelig brukt til å frakte de mondene herrer frem og tilbake til sine like mondene lyststeder utenfor Bergen.  Her tilbrakte de sigarrøykende herremenn helgen, for å så seile tilbake til byen om søndagen, mens man hygget seg med et slag bridge og en pjolter fra skjenken.

Einar Michelsen døde i 1921 og Faun ble da overtatt av faren Christian Michelsen. Han kan ha brukt FAUN til og fra sitt landsted Solstrand og til «oksebåsen» på Strøno hvor han var kjent for å hygge seg med sine mange kvinnelige bekjentskaper.

I 1925 solgte Chr. Michelsen Faun til skipsreder Jacob Kjøde som brukte henne til og fra sitt landsted i Bjørnafjorden. Vi vet lite om den tiden, men det finnes et bilde av Faun i familien Kjødes eie.

Jeg ble interessert i Faun da min bestefar skipsreder og marinekaptein Eilert Lund var eier fra 1945 til 1955.  Ved BMV Viken fikk han i 1947 utstyrt Faun med en ny kraftig dieselmotor, Red Wing 120/140 hk, store brennstofftanker og et lukket styrehus. Han begrunnet det med at hvis russerne kom kunne «kapteinen» som han ble kalt «flykte» til Shetland med hele familien om bord.  Familien Lund brukte FAUN som lystyacht om sommeren, blant annet til Sverige og det finnes bilde av Faun i Strømstad på slutten av 1940-tallet.  Jeg husker min far og bestemor ikke var begeistret for Faun.  Min far fordi han hadde ansvaret for vedlikeholdet og min bestemor fordi den kvinnekjære «Kapteinen» visstnok også benyttet Faun til å underholde sine mange mer perifere kvinnelige bekjentskaper.  Til vinteropplaget fikk han bygget eget naust i Splintepollen ved Seløysundet, som er i familiens eie i dag.   I 1955 solgte Eilert Lund FAUN til Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) for kr. 30.000, -, tilsvarende kr. 462 000, – i 2019 kroner. Han beholdt lettbåten, en smekker mahognyjolle, som ble gitt tilbake til FAUN av min tante Ida Lund ved «gjendåpen» på Hardanger Fartøyvernsenter i 2005.

BKK brukte FAUN som skyssbåt, blant annet til syketransport, i forbindelse med den store kraftutbyggingen i Matrefjella. Mye av den originale innredningen ble heldigvis satt på land og tatt vare på.  Arne Hope arbeidet på BKK i Matre, og da anleggsutstyret skulle selges, tipset han sin bror Bjarne Hope.

Bjarne Hope kjente til FAUN fra sin oppvekst i Masjorden og sammen med tre familier kjøpte de FAUN for kr. 26 000,- tilsvarende 137.000 i 2019 kroner.  Sammen med en av de andre eierne Peter Heitmann skulle de hente FAUN i oktober 1976.  De var unge og med liten erfaring så de fikk kontakt med en fiskebåtskipper fra Askøy som skulle være kaptein.  Men da han så tilstanden til FAUN ga han klar beskjed om at han ikke ville være ansvarlig skipper, men kunne være med som kjentmann og los.  Det ble en strabasiøs tur rundt kysten, da de fikk oversjø ved Jærens rev, lakk det fra dekket og ned i maskinrommet.  Begge pumpene svikter – så det ble øst manuelt.  En styrte, en sto med bøtte i motorrommet som ble gitt videre til tredjemann som tømte vannet over bord.  Det ble søkt nødhavn i Egersund og deretter fortsatte turen med diverse kalamiteter underveis.  Blant annet i tett tåke med et kompass som ikke fungerte!  Men de kom vel frem til ny hjemmehavn.  Anne-Lise Heitmann skriver om denne tiden på FAUN’s hjemmeside www.myfaun.no:  Vi var fire familier på Ormøya i Oslo som kjøpte båten i 1970 årene og fikk den til Oslo, med nå avdøde skattedirektør Bjarne Hope som initiativtager. Vi pusset mahogny og jobbet svært mye på båten i flere år før vi i 1982 solgte den for en krone til Trond Eide.

Båtentusiasten Trond Eide hadde som ambisjon en totalrestaurering av FAUN.  Da Faun sank ved Porsgrunn måtte han selge bilen for å berge Faun fra en uviss skjebne.   Men trass iherdig innsats over mange år, ble det et for stort og krevende prosjekt.  Men Trond Eide ble allikevel på mange måter en redningsmann for FAUN.  Han hadde fått koplet inn Riksantikvaren og Faun fikk status som vernet fartøy. Får å sikre FAUNS videre skjebne tilbød han Hardanger Fartøyvernsenter (HFS) om å overta prosjektet for en krone og FAUN ble fraktet til Norheimsund i 1993.

Målsetningen var klar; Faun skulle restaureres tilbake til fordum prakt ved Hardanger Fartøyvernsenter.  Lang historie kort; i 2005, etter 12 års restaurering, fremsto Faun igjen slik hun gjorde 1916. Restaurert etter Riksantikvarens antikvariske prinsipp – det vi si ikke bare skulle FAUN være lik slik hun fremsto i 1916 – men arbeidet skulle også utføres slik det ble gjort i 1916.  Originaltegningene fantes ikke, så det ble lagt ned et betydelig arbeid i dokumentasjon for at FAUN skulle tilbakeføres til slik hun var som nybygg i 1916.  Mye av den originale innredningen var heldigvis tatt vare på av BKK og Trond Eide, og er om bord i dag.  Vern av den gamle motoren ble vurdert, men kunne ikke restaureres og Riksantikvaren aksepterte derfor at det ble satt inn ny motor, en 120 HK SABB/IVECO.  Restaureringen kostet 4,3 millioner – alle detaljene skulle være riktig – helt ned til gullstripen på fribordet til kr. 35 000,-!  Igjen var skapene om bord fylt opp med sjampanjeglass i krystall.  Det var historisk sus over det hele, da kongeparet 17. mai 2005 seilte med Faun fra Fagernes Yacht Club til Gamlehaugen hvor det for anledningen var bygget flytebrygge til den kongelige ilandstiging.   Nøyaktig 100 år etter at den tidligere eier av FAUN, Christian Michelsen ledet Norge ut av unionen med Sverige.  HURRA!

Fartøyvernsenteret prøvde forskjellige driftsformer, men interessen var for liten i Norheimsund.  Faun lå under vernetak og var åpen for publikum. Men den ble for lite brukt til at de tekniske installasjoner ble holdt vedlike.   Det manglet en fungerende driftsform, og interessenter fra Bergen ved Eilert Munch Lund og Sjøfartsfilm meldte sin interesse.  Erfaring har vist at vern gjennom drift er formålstjenlig for fartøyvernet – så det gjaldt å finne en driftsform som fungerte. Løsningen ble et Vennelag som ble etablert i tett samarbeid med eieren Hardanger Fartøyvernsenter i februar 2013.  Vennelaget har som hovedformål å skape et aktivt miljø for bevaring og bruk av FAUN.

Jeg har hatt gleden av å være leder av Vennelaget Faun siden det ble etablert. I et nært og godt samarbeid med Hardanger Fartøyvernsenter ved Geir Madsen har vi kommet frem til drifts- og vedlikeholdsrutiner som vakre Faun fortjener.

Faun er på mange måter kommet hjem igjen, i store deler av sommerhalvåret er hun fortøyet ved sin gamle hjemmehavn ved Gamlehaugen.   I dag er det over 120 medlemmer i Vennelaget, som får sine inntekter fra medlemskontingent, sponsing fra private, bedrifter og utleie.  Hver vår er det den tradisjonelle dugnadshelgen i Norheimsund med klargjøring til sesongen.  Det arrangeres også en rekke dugnadskvelder i løpet av sommeren.   Foruten forefallende vedlikehold, pusses det messing til den store gullmedalje.    Det arrangeres en rekke vennelagsturer i henhold til en seilingsplan som blir satt opp hver vår.  I 2019 ble det arrangert 40 turer/aktiviteter og det ble seilt over 1000 nautiske mil i løpet av 180 timer. FAUN leies også ut til både private og bedrifter.

Den lengste og med begivenhetsrike vennelagsturen var med Grunnlovskonvoien til Oslo i 2014. Det var stor stas å seile inn Oslofjorden, først i konvoien med over 350 historiske fartøyer til Forbundet Kystens landsstevne.  Med Statsminister Michelsen på fordekket med flosshatt og sigar fikk FAUN den oppmerksomheten hun fortjente. Det ble også forsidebildet på praktboken 61 veteranbåter på Vestlandet.  

Sist, men ikke minst, er Vennelaget opptatt av formidlingsaspektet ved å fokusere på FAUNS historie og som et nasjonalt kulturminne. Sommeren 2019 var det 800 besøkende om bord i FAUN.

Dugnadsgjengen i Norheimsund våren 2019. Fra venstre på bildet: Peter Storm Munck, David Javier Odfjell, Fredrik Sverre Lund, Eva Rødsæther Brandt, Arild Berge,  Geir Madsen, Dagfinn Mikkelsen, Frank Cleveland, Sita Astrid Azna og Eilert Munch Lund.

Vil du bli med i Vennelaget, kan du melde deg inn på www.myfaun.no eller på vår Facebookside M/Y Faun.